Voor wie is samizo?

Zorgmentor: Voor wie is Samen Minder Zorgen?

Samen Minder Zorgen is er voor alle mensen die van onze dienstverlening gebruik willen maken. Dit kunnen mensen zijn die zelfstandig en onafhankelijk zijn en niet hun omgeving kunnen of willen belasten. Maar dit kunnen zeker ook mensen zijn die behoefte hebben aan meer ondersteuning dan zij nu krijgen.

Samen Minder Zorgen geeft waar nodig een steuntje in de rug waarbij praktisch en oplossend gekeken wordt vanuit de wensen van de cliënt.

Naast professionals als huisartsen, thuiszorg of andere disciplines kan de cliënt zelf of via naasten ook een beroep doen op Samen Minder Zorgen. Samen Minder Zorgen biedt u een betrouwbaar steunpunt, met korte lijntjes.

Neem gerust contact met ons op om eventuele wensen en mogelijkheden te bespreken.

Langer Zelfstandig

Onze levens worden onderworpen aan krachten en omstandigheden waar we vaak geen invloed op kunnen uitoefenen. Maar welke beperkingen en beproevingen er ook op ons pad komen, we willen onze autonomie behouden – de vrijheid om de regie over ons leven te hebben. Dit is de essentie van het menszijn. Autonomie stelt ons in staat om ons eigen leven te leiden in plaats van erlangs geleid te worden. We willen als mens ons eigen verhaal blijven schrijven. Dat verhaal verandert steeds. In de loop van ons leven kunnen we onvoorspelbare moeilijkheden tegenkomen. Onze zorgen en verlangens kunnen veranderen. Maar wat er ook gebeurt, we willen de vrijheid behouden om ons leven vorm te geven op een manier die in overeenstemming is met ons karakter en onze loyaliteiten. Als zorgverlener is het niet onze taak om de keuzevrijheid van mensen te beperken, omwille van de veiligheid, maar om die te verruimen omwille van de mogelijkheden een waardevol leven te leiden.

Samen Minder Zorgen werkt vanuit de autonomie van elke individuele cliënt. Ieder mens is uniek en hij of zij bepaalt voor zichzelf wat “kwaliteit van leven” is.  Als mensen in staat zijn om te beslissen over hun eigen welzijn, dan durven mensen langer zelfstandig te blijven wonen.

Met de komst van de WMO 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn veel verzekerde rechten verdwenen uit de AWBZ. Ouderen moeten zich langer zelfstandig zien te redden, liefst met hulp van hun naasten. Mantelzorgen wordt gepromoot. Als het echt niet gaat, komt de gemeente in beeld. Die is vanaf 2015 verantwoordelijk voor begeleiding en ondersteuning van mensen met een hulpvraag. Deze hulp is niet altijd beschikbaar en mensen hebben soms een te beperkt sociaal netwerk om op terug te vallen.

Samen Minder Zorgen is een particulier initiatief om cliènten de regie over hun leven weer terug in handen te geven. Helaas zonder vergoeding van een zorgverzekeraar. Wel is het mogelijk om vanuit een PGB (Persoons Gebonden Budget) de kosten te declareren.

Waarom samizo?

  • Cliënt staat centraal
  • Persoonlijke aandacht
  • Samen overzicht creëren
  • Praktische hulp organiseren
  • Samen gaan voor oplossingen
  • Rust creëren
  • Lichtpuntjes ontdekken
  • Energie verdelen
  • Flexibel en snel inzetbaar
  • Niet verplicht tot afname vaste uren