Wat doet samizo?

Zorgmentor: Wat doet Samen Minder Zorgen

Er vindt een intakegesprek plaats waarin goed wordt geluisterd naar uw verhaal en naar uw zorgbehoefte; -Welke zorg is er op dit moment, -wat loopt naar volle tevredenheid, -op welk vlak is behoefte aan meer duidelijkheid en/of ondersteuning.

Dit intakegesprek kan leiden tot allerlei vormen van ondersteuning door Samen Minder Zorgen, zoals bijvoorbeeld:

  • Het in kaart brengen van het sociale netwerk (familie, buren, vrienden, vrijwilligers, thuishulp etc.) en het medische netwerk (huisarts, specialisten, fysiotherapeut, apotheek, thuiszorg etc.)
  • Checken en nalopen van de medicatie en indien nodig navraag doen bij arts(en) en/of apotheek. Het maken van een begrijpelijke medicatielijst met uitleg en tijden van inname.
  • Meegaan naar doktersbezoeken om samen het gesprek te doen en dit na afloop te evalueren. Van het gesprek wordt binnen 24 uur een verslag opgesteld dat desgewenst kan worden gebruikt om partner, familie en/of vrienden te informeren over de ontwikkelingen.
  • Contact leggen en blijvend communiceren met de verschillende zorgdisciplines waarbij onduidelijkheden en/of wijzigingen in de zorgvraag continu op elkaar worden afgestemd.
  • Regelen van (extra) zorg indien gewenst zoals thuiszorg, aanpassingen in huis, hulpmiddelen zoals aangepast bed/toilet etc…
  • Regelmatig evalueren over de wel of niet gewenste zorg, om te voorkomen dat de cliënt voor onnodige kostenposten komt te staan.

Daarnaast biedt:

  • Samen Minder Zorgen flexibele werktijden aan waardoor het mogelijk is om ook afspraken te maken tijdens avonduren of weekenden indien dit gewenst is.

Waarom samizo?

 • Cliënt staat centraal
 • Persoonlijke aandacht
 • Samen overzicht creëren
 • Praktische hulp organiseren
 • Samen gaan voor oplossingen
 • Rust creëren
 • Lichtpuntjes ontdekken
 • Energie verdelen
 • Flexibel en snel inzetbaar
 • Niet verplicht tot afname vaste uren