Wat is samizo?

Zorgmentor aan huis: Waar staat Samizo voor?

Samizo is zorgmentor aan huis, zodat zorgen omtrent gezondheid verlicht kunnen worden en thuis blijven wonen in veel gevallen mogelijk blijft.

Samen Minder Zorgen is een zelfstandige onderneming die cliènten tijdelijk helpt overzicht te creëren in een situatie met complexe zorgvraagstukken.

Samen Minder Zorgen heeft als doel mensen te ondersteunen en te stimuleren de leiding over hun leven (terug) te nemen.

Samen Minder Zorgen ziet het als haar taak mensen te helpen hun zelfstandigheid te bewaren en oplossingen te vinden met betrekking tot de zorg.

Samen Minder Zorgen onderscheidt zich door aanvullende zorgbehoeften te realiseren in situaties waar de reguliere zorg stopt. De patient komt hierdoor centraal te staan door middel van overleg en samenwerking met de disciplines die al betrokken zijn of nog ingeschakeld moeten worden.

Samen Minder Zorgen krijgt haar inspiratie door te kijken naar mensen in alle leeftijden, die de regie hebben over hun eigen leven, gevoel van eigenwaarde koesteren en zich gerespecteerd voelen.

Samen Minder Zorgen staat voor betrouwbaarheid en eerlijkheid. Alles wat in vertrouwen aan “Samen Minder Zorgen” wordt toevertrouwd zal op die manier worden behandeld en gebruikt. Alleen met uw medeweten zal informatie met derden, zoals familie, (huis)artsen, mantelzorgers etc.,worden gedeeld.

Waarom samizo?

  • Cliënt staat centraal
  • Persoonlijke aandacht
  • Samen overzicht creëren
  • Praktische hulp organiseren
  • Samen gaan voor oplossingen
  • Rust creëren
  • Lichtpuntjes ontdekken
  • Energie verdelen
  • Flexibel en snel inzetbaar
  • Niet verplicht tot afname vaste uren