Praktijk ervaringen

Praktijk ervaringen

Gezin met 4 kinderen, allen belast met autisme

Sinds juni 2017 ben ik werkzaam bij een groot gezin. Vader, moeder en 4 kinderen in de leeftijd van 5 tot 15 jaar.
Alle zes de gezinsleden hebben een vorm van autisme.
Omdat het gezin veel zorg en ondersteuning moet krijgen om te kunnen functioneren in de maatschappij, ben ik ingezet om alle zorg te coördineren.
Ik heb voornamelijk de moeder begeleid en onderhoud contact met alle instanties en disciplines die betrokken zijn bij dit gezin.
Een grote uitdaging met veel diversiteit aan activiteiten. Een klus waar ik veel energie van krijg en waar ik mijn functioneren volledig kan laten zien.

Sinds mei 2018 is de moeder plotseling overleden en is het gezin in een ander vaarwater gekomen. Ik begeleid nu de vader als levenscoach en vertaler. Daarnaast ben ik het centrale aanspreekpunt voor familie, scholen, instanties, organisaties, buren en omstanders.

Samizo aan het werk

Ervaring Samizo

Mevrouw  was dementerend en werd geheel verzorgd door haar zoon. De zoon deed alles wat hij kon en was voor 100% mantelzorger. Toen mevr. wonden kreeg op haar been werd ik erbij geroepen. De zoon had minder goede ervaring met de thuiszorg. Hij wilde het beste voor zijn moeder, en vond dat in mij. Via het ziekenhuis hebben we contact gezocht met een wonddeskundige. En uiteindelijk is via een andere thuiszorgorganisatie ook een wonddeskundige aan huis gekomen. Even leek het goed te gaan. Maar mevr. at en dronk steeds slechter en ze had pijn. In overleg met de huisarts zijn we gestart met pijnstilling. De wonden gingen achteruit. Samen met de zoon en hulp van de huisarts hebben we mevr. de beste zorg gegeven die we konden. Ze is thuis overleden. Samen met de zoon hebben we haar verzorgd en aangekleed. Het was verdrietig maar goed op deze manier.

Mevrouw van 90 jaar oud.

Ada aan het werk 

Mevrouw is beginnend dementerend. Ze woont zelfstandig. Is geen gevaar voor zichzelf of haar omgeving.
Mevrouw vindt zelf dat er niets met haar aan de hand is. Dementie? Geen sprake van!!
De kinderen maken zich zorgen. Kan onze moeder nog wel thuis blijven wonen? Moeten we haar verplichten tot verhuizen naar een beschermde omgeving?
De kinderen voelen zich als een politieagent. Ze proberen de regie over te nemen ter bescherming van hun moeder.
Moeder gaat in de verdediging. Gevolg is strijd en onenigheid.

Als ik word ingeschakeld moet ik moeite doen om het vertrouwen te winnen van mevrouw. Ze wantrouwt mij. Wat kom jij hier doen? Wie ben jij?
Hebben de kinderen jou gestuurd? Ik kom 1x per week, we drinken gezellig koffie en we kletsen over vroeger en nu. Het contact groeit en het vertrouwen ontstaat.
Ondertussen mag ik meekijken met haar medicijnen en praten we over haar gezondheid. De kinderen stel ik op de hoogte via de mail. Het gaat best goed met haar.
Ik praat met de huisarts en met de zorginstelling waar ze onvermijdelijk later naar toe moet als het echt niet meer gaat. Met elkaar kunnen we zeggen dat het voor nu goed gaat. De lijntjes liggen uit naar de volgende stap. De kinderen kunnen weer even kinderen zijn. We kijken niet vooruit, maar luisteren naar vroeger en blijven in het nu!

Dame van 78

Mijn samenwerking met Ada Houben particulier verpleegkundige SaMiZo

Ik ben met Ada in contact gekomen, omdat zij een hoog complexe zorgvrager verzorgde met complexe wondzorg. Ada vroeg mij in consult om eens mee te kijken naar de wonden van deze zorgvrager. De wondzorg verliep prima en ik kon duidelijk merken dat Ada haar kennis paraat heeft voor zowel ouderenzorg als wondzorg.  Hierdoor ontstond een professionele samenwerking waarin ik vertrouwen had en genoten heb van Ada haar liefde voor het werk.  Ada is een betrokken verpleegkundige met passie voor haar werk. Zij kijkt naar het gehele holistische beeld van de zorgvrager. Ook de mantelzorgers vergeet zij niet. Dit samen met haar ervaring maakt mijns inziens dat Ada van toegevoegde waarde is bij het verplegen en verzorgen van hoog complexe zorgvragers.  Ik kijk uit naar een volgende samenwerking met haar en zal haar zeker aanbevelen bij PGB cliënten.

Danielle Maquine Wijkverpleegkundige en wondverpleegkundige in opleiding Team Osdorp Nieuw-WestHartelijke Groet Danielle Maquine

Mijn moeder (Mevr. G. 90 jaar) heeft altijd veel waarde gehecht aan haar zelfstandigheid. Ondanks dat mijn vader al 8 jaar geleden gestorven is, heeft mijn moeder tot voor kort alles zelf kunnen doen in en om het huis.

Opeens werd ze ziek en bleek ze ernstig ziek te zijn. Ze moest een paar keer per week naar het ziekenhuis waar ze verschillende artsen bezocht. Samen Minder Zorgen kwam op ons pad en kon mijn moeder begeleiden bij alle ziekenhuisbezoeken en de steeds intensievere verzorging thuis.

Samen Minder Zorgen onderhield contact met de huisarts en met de familie, en de medicijnen werden opgehaald, uitgezet en uitgewerkt. Al snel werd thuiszorg ingeschakeld en moest er een bed beneden worden geregeld. Ook in de laatste levensfase van mijn moeder heeft Samen Minder Zorgen gezorgd dat alle mensen om mijn moeder heen goed geïnformeerd waren zodat alle zorg en liefde die mijn moeder heeft mogen krijgen goed op elkaar waren afgestemd.

Dhr. P. GMevr. G. 90 jaar

Onze moeder (Mevr. H. 92 jaar) heeft haar hele leven zelfstandig gewoond. 15 jaar geleden overleed onze vader. Pas het laatste jaar begon ze lichamelijk en soms geestelijk achteruit te gaan. Lang heeft ze het kunnen redden met buren, kinderen en mensen die boodschappen kwamen brengen of diensten aan huis verleenden. Pas in de laatste fase van haar leven was intensieve hulp nodig.

Samen Minder Zorgen kon hierbij helpen door aanvullende hulp in de thuissituatie te leveren. In het begin kon Samen Minder Zorgen de zorg zelfstandig op zich nemen. Later kwam er 24 uurs zorg in huis waar Samen Minder Zorgen aanvullende zorg waar nodig leverde. Hierdoor heeft onze moeder alle zorg gekregen die ze nodig had.

Dhr. B.H.Mevr. H. 92 jaar

Bedankt voor je inzet tot nu toe. Vooral met het verslag zijn we heel blij.

Uit het verslag wordt duidelijk wat de toegevoegde waarde is van als jij met onze moeder meegaat. Jij haalt veel meer uit de informatie van de arts dan wij kunnen.

Onze moeder was ook erg blij met jouw support. Zij heeft al aangegeven dit vaker zo te willen doen. Wat ons betreft willen we de samenwerking ook graag voortzetten.

Mevr. V. 76 jaarNamens dochters mevr. V.

Als enig kind komt er veel op je af, als bekend wordt dat je moeder (71 jaar) ineens ongeneeslijk ziek is. Hoewel zij in het ziekenhuis te boek stond als “complexe patient” lukte het met hulp van Samizo om haar voor haar laatste levensfase thuis te krijgen. Thuis werd ondertussen met Samizo alles in gereedheid gebracht, waarbij zeer flexibel met werktijden werd omgegaan. Hierbij kwam haar betrokkenheid bij de patient zeer duidelijk naar voren.

Binnen korte tijd werd geswitched van de zorg die het ziekenhuis voor thuis voor ogen had, naar zorg die volgens Samizo in ons geval veel meer rust aan iedereen zou moeten geven. Dit heeft heel goed uitgepakt en ik ben er van overtuigd dat we zelf deze wegen niet zouden hebben bewandeld. Eenvoudigweg omdat we van het bestaan van deze wegen niet af weten. Mijn moeder is ook erg dankbaar voor het nu gebodene en dat is uiteindelijk waar het allemaal om draait, nietwaar?

Mevr. v. W. 71 jaar.Namens dochter en echtgenoot van Mevr. v. W.

Door de speling van het lot kwam ik met Samizo (Samen Minder Zorgen) in aanraking. Mijn man heeft namelijk een hartoperatie gehad waarbij drie bypasses zijn uitgevoerd. Na tien dagen mocht hij gelukkig naar huis waar hij werd ontvangen met versieringen en bloemen.
Helaas kreeg hij de tweede nacht thuis een herseninfarct en werd hij per ambulance weer naar het ziekenhuis gebracht. Samizo heeft mij en mijn man enorm bijgestaan met artsengesprekken en dit ook duidelijk op papier vastgelegd zodat onze kinderen een goed beeld kregen van wat zij konden verwachten.
Met Samizo ben ik revalidatiecentra gaan bezoeken. Naar aanleiding van onze bevindingen heb ik mijn keuze kunnen maken.
Mijn man is na een week ziekenhuis overgegaan naar de revalidatiekliniek. Hij is daar in goede handen. Ik heb geregeld contact met Samizo en als er familiegesprekken zijn gaat Samizo mee. Ook hier komen verslagen van voor de kinderen en mijzelf. Dat is zo fijn. Je hoeft niet te denken; ‘hoe zit het ook alweer’. Doordat Samizo de kennis in huis heeft verlopen de artsengesprekken heel soepel en duidelijk. Samizo is flexibel in haar werktijden en staat altijd voor ons klaar. Het is heel geruststellend en fijn om Samizo op de achtergrond mee te laten kijken en denken. Ik ben haar erg dankbaar en ik hoop dat zij nog veel mensen kan helpen en bijstaan.

Dhr. G. 80 jaarNamens zijn vrouw Mevr. G.

Mevr. V. was 95 jaar toen ze rustig in haar eigen appartement overleed in het bijzijn van haar kinderen. Een bijzondere vrouw met een rijk verleden. Een half jaar daarvoor was mevr. gevallen en kreeg ze terminale thuiszorg. Door de goede zorg die ze kreeg werd ze weer beter en genoot ze van uitstapjes en leuke dingen doen. De terminale thuiszorg moest stoppen, maar de thuiszorg die voorheen bij haar kwam had geen plek meer. Ik werd ingeschakeld via de huisarts om op zoek te gaan naar een oplossing. Samen met de familie en de huisarts hebben we een fijn alternatief gevonden waardoor mevr. nog een paar mooie maanden heeft gehad met de zorg die ze nodig had. Helaas is mevr. V. uiteindelijk toch weer gevallen. In bijzijn van haar zo geliefde verpleegkundige is mevr. rustig ingeslapen.

Mevr. V.

Waarom samizo?

  • Cliënt staat centraal
  • Persoonlijke aandacht
  • Samen overzicht creëren
  • Praktische hulp organiseren
  • Samen gaan voor oplossingen
  • Rust creëren
  • Lichtpuntjes ontdekken
  • Energie verdelen
  • Flexibel en snel inzetbaar
  • Niet verplicht tot afname vaste uren